Arkiv: Leufsta bruk

 

 

 

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 

 

 

 

  A     PROTOKOLL [saknas]  
       
  B     UTGÅENDE HANDLINGAR    
       
  B I Utgående brev    
       B I a Utgående brev, huvudserie 1878-1919  
       B I b Kassakontorets brevkopior 1903-1926  
  B II Diverse koncept 1902-1917  
  B III Rapporter 1893-1901  
       
  C     DIARIER

[saknas]

 
       
  D     REGISTER OCH LIGGARE    
       
  D I Fastighets- och arrendeliggare    
       D I a Boställesböcker 1870-1894  
       D I b Uträkningslängd över frälse- och skattefrälseräntor 1881-1916  
       D I c Fastighetsförsäljningsliggare 1921-1928  
       D I d Arrendeliggare 1888-1914  
  D II Produktionsliggare    
       D II a Dagsverks- och betingsliggare    
            D II a1 Dagsverksböcker 1899-1919  
            D II a2 Betingsböcker 1899-1916  
            D II a3 Lärlings- och hjälpskiftsliggare 1921-1928  
       D II b Smidesjournaler 1875-1910  
       D II c Brytningsrapporter från Ingstarbogruvorna 1904-1906  
  D III Lantbruksliggare    
       D III a Jordbruksjournaler 1902-1906  
       D III b Spannmålsböcker 1902-1925  
       D III c Ladugårdsjournaler 1907-1926  
  D IV Förråds- och leveransliggare 1899-1926  
  D V Leveransliggare    
       D V a Kolleveransböcker 1900-1927  
       D V b Liggare för övriga leveranser 1875-1925  
  D VI Övriga liggare    
       D VI a Gratiallängder 1887-1926  
       D VI b Liggare över bruksfolkets spannmålsuttag odat.  
       D VI c Liggare över Hålldammens vattenhöjd 1875-1907  
       D VI d Arkivförteckningar 1838-1919  
       
  E     INKOMNA HANDLINGAR    
       
  E I Inkommande brev    
       E I a Inkommande brev, huvudserie 1879-1946  
       E I b Inkommande brev från N M Höglunds Söner & Co 1866-1916  
       E I c Inkommande brev från Carl Setterwall & Co m.fl. 1899-1917  
  E II Inkommande rapporter från bruk och gårdar 1877-1916  
       
  F     HANDLINGAR ORDNADE EFTER ÄMNE    
       
  F I År 1930 förtecknade handlingar, A-Ö

[se bifogat ämnesregister]     [se bifogat person- och ortsregister]

 
  F II Övriga ämnesordnade handlingar, A-Ö 1619-1936  
       
  G     RÄKENSKAPER    
       
  G I Huvudbokföring    
       G I a Kapitalböcker 1753-1917  
       G I b Inventarieböcker 1880-1932  
       G I c Förlagsförslag 1901-1917  
       G I d Samlingsjournaler 1920-1923  
  G II Avräkningsbokföring    
       G II a Avräkningsböcker 1901-1926  
       G II b Koncept till avräkningsböcker 1880-1926  
  G III Inköps- och försäljningsbokföring    
       G III a Inköpsjournaler 1924-1927  
       G III b Försäljningsjournaler 1902-1926  
  G IV Kassabokföring    
       G IV a Kassaböcker 1877-1928  
       G IV b Journaler 1883-1920  
       G IV c Kassaverifikationer 1879-1917  
  G V Memorialbokföring [saknas]  
  G VI Avlöningsbokföring    
       G VI a Avlöningsböcker 1909-1917  
      G VI b Avlöningslistor och avlöningskort 1909-1926  
  G VI c Avlöningslistor m. m. dagsverken 1902-1919